News and Media

เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยชี้แจงแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

วันที่ 23/8/62 เวลา 10.00น.
ทางบริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้าจำกัด (TEV) โดยนายวรากร กติกาวงศ์ กรรมการ บริหารฯ ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
ได้นำรถมินิบัสไฟฟ้า ขนาด 6.5 เมตร (20 ที่นั่ง) ซึ่งสามารถนำมาทดแทนรถตู้โดยสารสาธารณะได้

เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยชี้แจงแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
ณ เพิร์ล โดม ชั้น1 อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ


รับชมข่าวเพิ่มเติมคลิก

Read more
บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด (TEV) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด (TEV) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ได้นำรถบัสไฟฟ้า ขนาด 6.5 เมตร จำนวน 20 ที่นั่ง และขนาด 10.5 เมตร จำนวน 32 ที่นั่ง ไปออกแสดง และ รับ-ส่งผู้โดยสารที่มาร่วมงาน iEVTech2019 ในโซน EV Drive & Ride ในระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2019 ณ ไบเทคบางนา

Read more
พิธีลงนาม MOU จัดสร้างรถบัสไฟฟ้าชานต่ำ ระหว่าง TEV และ Eeasy Technology Co.,Ltd.และ Tong Ying Body Co.,Ltd.

พิธีลงนาม MOU จัดสร้างรถบัสไฟฟ้าชานต่ำ ระหว่าง TEV และ Eeasy Technology Co.,Ltd.และ Tong Ying Body Co.,Ltd.

ณ กองพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(BSID เดิม) ห้อง 301 เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.

Read more
เข้าพบพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คุณวรากร กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บจก. ไทยยานยนต์ไฟฟ้า ได้เข้าพบพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพจาก : The Standard Team

Read more
บริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด ได้รับเชิญให้ออกรายการทีวีช่องspring news

เรื่อง”การผลักดันรถบัสไฟฟ้าหรือรถเมล์ไฟฟ้า ให้เกิดขึ้นจริงในระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย”

Read more
รถบัส TEV ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ผลิตชาวไทย

Read more
"TEV.ร่วมกับ บขส" ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า

รับ-ส่ง ประชาชนเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

Read more
ผู้สนใจลงทุนกับ TEV

TEV เปิดรับผู้ร่วมทุนอีกหลายท่านเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

Read more

BangKok Office

1 MOO 10 SOI WATMAHAWONG, POOCHAOSAMINGPRAI RD., T.SAMRONG A.PHRAPRADAENG SAMUTPRAKARN 10130
TEL: (+66) 2748-5313-5 FAX: (+66) 2399-0365

© 2016 TEV Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.