News and Media

เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยชี้แจงแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย


วันที่ 23/8/62 เวลา 10.00น.
ทางบริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้าจำกัด (TEV) โดยนายวรากร กติกาวงศ์ กรรมการ บริหารฯ ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
ได้นำรถมินิบัสไฟฟ้า ขนาด 6.5 เมตร (20 ที่นั่ง) ซึ่งสามารถนำมาทดแทนรถตู้โดยสารสาธารณะได้

เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยชี้แจงแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐในการเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ณ เพิร์ล โดม ชั้น1 อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
 

รับชมข่าวเพิ่มเติมคลิก

BangKok Office

1 MOO 10 SOI WATMAHAWONG, POOCHAOSAMINGPRAI RD., T.SAMRONG A.PHRAPRADAENG SAMUTPRAKARN 10130
TEL: (+66) 2748-5313-5 FAX: (+66) 2399-0365

© 2016 TEV Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.